Warsztaty

Warsztaty coachingowe „Podnieś swoją efektywność w pracy”

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników niższego szczebla. Na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa może znajdować się tzw. „wąskie gardło”, najsłabsze ogniwo, które nie pozwala firmie zwiększyć swojej efektywności. Dzięki zlokalizowaniu go i zaradzeniu mu, możemy znacznie podnieść efektywność pracy zarówno jednostki, jak i całego zespołu.

Warsztaty coachingowe „Znajdź rozwiązanie”

Warsztaty „Znajdź rozwiązanie” przeznaczone są dla zespołów zarówno w sytuacjach problemowych, jak i funkcjonujących ze znaczną efektywnością. Główną treścią warsztatów jest dostarczenie zespołowi skutecznych narzędzi do diagnozowania i rozwiązywania problemów. Z uwagi na specyfikę konkretnej firmy, program warsztatów dostosowywany jest każdorazowo do jego uczestników, niekiedy modyfikowany na bieżąco w zależności od potrzeb.

Warsztaty coachingowe „Poznaj siebie”

Warsztaty coachingowe „Poznaj siebie” to propozycja dla wszystkich, którzy pragną spojrzeć w głąb siebie samych, przyjrzeć się swoim wartościom, rozpoznać i usystematyzować różne obszary życia, a także zobaczyć ich wzajemny wpływ na siebie. Będzie również przestrzeń na zweryfikowanie swoich przekonań w oparciu o wartości, wyznaczenie celów życiowych i poznanie realnych (w danym momencie życia) metod ich realizacji.

Warsztaty coachingowe

„Podnieś swoją efektywność w pracy”

O WARSZTATACH

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników niższego szczebla. Na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa może znajdować się tzw. „wąskie gardło”, najsłabsze ogniwo, które nie pozwala firmie zwiększyć swojej efektywności. Dzięki zlokalizowaniu go i zaradzeniu mu, możemy znacznie podnieść efektywność pracy zarówno jednostki, jak i całego zespołu.

NA WARSZTATACH:

 • Czym jest coaching i jak może pomóc Tobie zwiększyć swoją efektywność w pracy
 • Jak zdiagnozować swoje „wąskie gardło”, nazwać je, dookreślić
 • Co możesz zrobić i w jakiej kolejności, aby podnieść swoją efektywność w pracy
 • Jak dostrzegać największe swoje ograniczenia i jak skutecznie je pokonywać
 • Jak samemu monitorować swoje wyniki w pracy na podstawie konkretnych wskaźników

CZAS TRWANIA WARSZTATU:

5-6h

CENA:

1370 netto (+23% VAT)

Warsztaty coachingowe

„Znajdź rozwiązanie”

O WARSZTATACH

Warsztaty „Znajdź rozwiązanie” przeznaczone są dla zespołów zarówno w sytuacjach problemowych, jak i funkcjonujących ze znaczną efektywnością. Główną treścią warsztatów jest dostarczenie zespołowi skutecznych narzędzi do diagnozowania i rozwiązywania problemów. Z uwagi na specyfikę konkretnej firmy, program warsztatów dostosowywany jest każdorazowo do jego uczestników, niekiedy modyfikowany na bieżąco w zależności od potrzeb.

NA WARSZTATACH:

 • W jaki sposób najbardziej konstruktywnie podejść do problemu
 • Czego faktycznie on dotyczy
 • Jak generować skuteczne rozwiązania
 • Jak wdrażać skuteczne praktyki

CZAS TRWANIA WARSZTATU:

6-7h

CENA:

1630 netto (+23% VAT)

Warsztaty coachingowe

„Poznaj siebie”

O WARSZTATACH

Warsztaty coachingowe „Poznaj siebie” to propozycja dla wszystkich, którzy pragną spojrzeć w głąb siebie samych, przyjrzeć się swoim wartościom, rozpoznać i usystematyzować różne obszary życia, a także zobaczyć ich wzajemny wpływ na siebie. Będzie również przestrzeń na zweryfikowanie swoich przekonań w oparciu o wartości, wyznaczenie celów życiowych i poznanie realnych (w danym momencie życia) metod ich realizacji.

NA WARSZTATACH:

 • Poznasz skuteczne narzędzia do spoglądania w głąb siebie
 • Nauczysz się systematyzować różne obszary życia i rozpoznasz ich wzajemny wpływ na siebie
 • Rozpoznasz swoje wartości
 • Nauczysz się wyznaczać życiowe cele
 • Poznasz realne, właściwe dla Twojej sytuacji metody realizacji tych celów.

CZAS TRWANIA WARSZTATU:

6-7h

CENA:

160zł/os.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA WARSZTATACH

 • Zespół maksymalnie 8 osobowy 
 • Zaangażowanie wszystkich członków zespołu
 • Rolą coacha jest zadawanie pytań, prezentacja narzędzi coachingowych, nie zaś nauczanie, czy dawanie rad uczestnikom