W Maju 2021 podniosłem swoje kwalifikacje do poziomu Scrum Mastera, kończąc szkolenie Międzynarodowym cerfyfikatem wydanym przez APMG Agile Business Consortium Scrum Master.

Zapraszam do kontaktu klientów korporacyjnych chcących wdrożyć u siebie zwinne metody zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu i ramy SCRUM.

Czym jest SCRUM?

Scrum to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów.

Jak SCRUM pomaga w zarządzaniu zespołami?

Dzięki ramom Scrum przedsiębiorstwo działa efektywniej, jest bardziej elastyczne na szybko zmieniające się warunki rynku i pozwala na natychmiastowe reagowanie na jego potrzeby. Scrum daje ogromną przewagę konkurencyjną i pozwala dynamicznie zarządzać zespołami ludzkimi.

Scrum w liczbach

97% firm które stosowało SCRUM, zamierza korzystać z tej metody w przyszłości

85% firm uważa, że SCRUM nieustannie poprawia jakość pracy nad projektami

81% jest zdania, że korzystanie z pomocy certyfikowanego Scrum Mastera poprawia praktykę

71% twierdzi, że stosowanie zwinnych metod SCRUM doprowadza do dostarczania klientom jeszcze większej wartości niż oczekiwali

źródło: międzynarodowy raport Scrum